KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA BEYANI

FARMASİ GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Farmasi, özel hayatınızın gizliliğine önem verir ve bu konuda her türlü önlemi titizlikle uygular.

Kişisel verilerinizin gizli kalması ve korunması bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK” olarak anılacaktır) öngörülen yükümlülükleri özenle yerine getiriyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu konuda yapılacak uygulamalar konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimizin resmi internet sitesi olan www.farmasikayitturkiye.com üzerinden “Farmasi Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hakkında bilgi edinebilirsiniz. Anılan internet sitesinde yer alan kayıt formunu elektronik ortamda veya basılı evrak şeklinde doldurmak suretiyle Farmasi Gizlilik ve Güvenlik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgileriniz, Şirketimizin belirlediği esaslara uygun olarak ve herhalde KVKK hükümleri çerçevesinde işleme tabi tutulmaktadır. Farmasi, üye, müşteri, girişimci bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik ortamda veya fiziken yapılacak işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi makamlar tarafından öngörülen bilgileri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Farmasi’ye ait ürün ve hizmetleri sunabilmek ve sözleşmenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileri işler.

1.KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI

Kişisel veriler, üyelik sözleşmesi ve/veya verilen siparişler uyarınca toplanmaktadır ve sadece ilgili kişinin açık rızasının bulunması veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işlenebilmektedir. Şirketimiz sipariş edilen ürünlerle benzer olan ürünler hakkında tanıtım amaçlı veya kampanya çerçevesinde sadece elektronik yollarla (e-posta veya sms yoluyla) bilgi vermektedir. Bu bilgilendirme ancak ilgilinin açık onayıyla yapılmaktadır. Daha önce vermiş olduğunuz onayınızı geri almak veya kişisel verilerinizin işlenmesini engellemek için (bilgi@eminekir.com) adresine e-posta göndermeniz veya (0 216 419 1999) numaralı telefonu aramanız gereklidir.

KVKK hükümlerine uygun olarak toplanan kişisel bilgiler belirli amaçlar çerçevesinde kullanılabilecektir. Bunlar;
• Sözleşmeden doğan her türlü haklarınızı elde etmenizi sağlamak,
• Sipariş verdiğiniz ürünlerle benzerlik gösteren ürünler hakkında bilgi sağlamak,
• Muhtemel uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Şirketimizden talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak,
• İlgili diğer tüm yasal düzenlemelere (vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları gibi) uyum sağlamak,
• Yönetmelik kurallarımıza uygun hareket edilip edilmediğinin denetlenmesini sağlamak,
• Şirketimizin yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak,
• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin değişikliklerden haberdar olmanızı sağlamak,
• Şirketimizin resmi web sitesi içeriğinin tüm ilgililer tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,
• Farmasi yapılanmasının özellikle girişimciler tarafından yönetilebilmesini sağlamak,
• Farmasi web sitesinin güvenliğini sağlamak,
• Farmasi web sitesinin geliştirilebilmesi, site yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemlerde etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,
• Şirketimize ait reklamların etkinliğini anlamak ve uygun olan reklamların ilgililere iletilmesini sağlamak,
• Şirketimizin mevcut ve muhtemel yapılanması ile ürün ve hizmetlerine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
• Kamu otoritelerinin taleplerine karşı gerekli cevabı verebilmek,

2. KİŞİSEL BİLGİLERİN ELDE EDİLMESİ

Farmasi, tüm üye, müşteri ve girişimcilerine en iyi şekilde hizmet sunabilme gayesi ile aşağıda yer alan bilgileri kaydedip depolayabilir.
2.1.Şirketimize doğrudan sağlanan bilgiler.
Farmasi resmi web sitesinde (www.farmasikayitturkiye.com) yer alan kayıt formunu elektronik ortamda veya fiziken doldurmanız veya telefon, e-posta v.s. iletişim araçlarıyla Farmasi şirketi ile iletişime geçmeniz halinde hakkınızda doğrudan bilgi elde edebiliriz. Bu bilgiler, web sitemize kayıt olduğunuzda, girişimcimiz olmak için kayıt yaptırdığınızda, bir ürün aradığınızda, web sitemizden sipariş verdiğinizde, web sitemizdeki herhangi bir uygulamayı kullandığınızda, Şirketimizin tanıtım etkinlikleri kapsamındaki herhangi bir uygulamaya katıldığınızda ve web sitemize ilişkin bir sorunu ilettiğinizde vermiş olduğunuz bilgileri içermektedir.
Kişisel verilerinizi, KVKK hükümleri doğrultusunda üyelik sözleşmesi devam ettiği ve/veya kanunen saklamakla yükümlü olduğumuz sürece her türlü özeni göstererek muhafaza edeceğiz. Kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde bu değişikliği kayit@eminekir.com adresinden bizimle paylaşmanız sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz açısından önem taşımaktadır.
Şirketimizin yukarıda belirtilen şekilde tarafınızdan doğrudan elde ettiği kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir:
• Adınız-Soyadınız,
• Doğum Tarihiniz,
• Sabit veya geçici ikametgahınız,
• E-posta adresiniz,
• Sabit telefon ve Cep Telefonu numaranız,
• T.C. Kimlik numaranız,
• Vergi Kimlik numaranız,
• Sosyal Sigorta numaranız,
• Banka Hesap Bilgileriniz,
• Medeni durumunuz
• Ailenizin Gelir Seviyesi
• Eğitim durumunuz
• Mesleğiniz
• Sahip olduğunuz çocuk sayısı
• 18 yaşından küçükseniz, velinizin adı ve soyadı,
• Size özel girişimci numaranız,
• Pasaport Numaranız (Uluslararası toplantılara katılan girişimciler için)
Kişisel bilgilerinizin işlenmesine izin vermek istemiyorsanız bu durumu Şirketimize bildirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Böyle bir durumda Şirketimiz hizmetlerinden tam olarak istifade edemeyebilirsiniz.
2.2.Şirketimiz tarafından toplanan bilgiler.
Şirketimiz, verilen siparişleri, girişimcinin yapılanma içerisindeki seviyesini, Farmasi Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini dair her türlü bilgiyi, sponsorluk yapılan yeni üyelere ilişkin bilgileri toplayıp depolamaktadır.
Farmasi web sitesinin kullanılması durumunda bazı bilgiler doğrudan kayıt altına alınabilecektir.
• Farmasi internet sitesine bağlanılan bilgisayarın İnternet Protokol (IP) adresi, internet tarayıcının türü ve versiyonu, tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları, işletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmayan teknik bilgiler;
• İnternet sitemizin ziyaret edilmesine ilişkin olarak, sitenin hangi tarih ve saat diliminde ziyaret edildiğine dair Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı, sitede incelenen veya aranan ürünler, sayfa yanıt süreleri, karşıdan yükleme hataları, belirli sayfaların ziyaret süreleri, sayfa interaksiyon bilgileri (mouse kaydırma, tıklama) ve sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler ile bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi.
2.3 Şirketimizin diğer kaynaklardan elde ettiği bilgiler.
Şirketimizin yönettiği diğer internet sitelerinden veya sunduğu diğer hizmetlerden herhangi birinin kullanılması durumunda internet sitesini kullanan veya hizmetten faydalanan kişilerin bilgilerini toplayabiliriz. Ayrıca, Şirketimizin iş ortaklarından (teknik destek, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortaklarımız ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları) hakkınızda bilgi elde edebiliriz.

3.KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Farmasi, kişisel bilgilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işler. Bunun dışında kişisel bilgilerinizin üçüncü kişilere satılması, kiralanması veya ticari olarak kamuya açıklanması asla söz konusu değildir.
Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerin kullanılması bölümünde açıkladığımız amaçlar kapsamında FARMASİ grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) kişisel bilgilerinize erişim sağlama ve işleme izni verebiliriz.
Ayrıca, sunulan hizmetin ifası ile doğrudan bağlantılı olan Şirketimizin iş ortaklarına yapılan işin niteliği ve kapsamı ile sınırlı olarak kişisel bilgilerinize erişim olanağı sağlayabiliriz. Bu iş ortaklarımız sözleşmenin yerine getirilmesinde beraber çalıştığımız tedarikçiler, yükleniciler, nakliyeciler, kredi tahsilat büroları, faktoring hizmet sağlayıcıları, (ayırma ve paketleme gibi) lojistik hizmet sağlayıcıları, müşteri destek hizmeti sağlayıcıları vs.dir.
Şirketimizin doğrudan satış ağında görev alan girişimcilerimizin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlamak adına kendilerinin bağlı olduğu diğer girişimcilere kişisel bilgilere erişim imkanı tanıyabiliriz. Kişisel bilgilerinizin diğer girişimler tarafından bilinmesini istemiyorsanız (bilgi@eminekir.com) adresine e-posta göndererek veya (+90 549 794 94 12) numaradan Müşteri Hizmetleri’ni arayarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Kişisel bilgileriniz dışında siparişlerinize yönelik toplu verilere erişim imkanı tanıyabileceğimiz diğer bir çalışma ortaklarımız reklam kuruluşlarıdır. Şirketimiz hizmetlerinin tanıtımında en uygun reklamları yapabilmek için reklam kuruluşları kendi alanlarında birtakım bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgiler örneğin belirli bir saat diliminde hangi yaş grubunda kişilerin internet sitesine erişim sağladığı gibi toplu veriler olacaktır. Bu veriler reklam kuruluşlarının hazırladığı reklamların hedef kitlelere ulaşabilmesini temin için Şirketimiz tarafından kullanılabilir.
Şirketimiz, açık olarak onayınız olması halinde tarafınıza pazarlama mesajları, müşteri memnuniyeti anketi gibi toplu sms veya toplu e-posta gönderebilir. Bu şekilde mesajları iletmemize imkan sağlayan toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları ve toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları ile irtibat halinde olacağız.
Şirketimizin hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla web sitemizin güncellenmesi gerekecektir. Bu durumda analiz ve arama motoru sağlayıcılar ile irtibat halinde olacağız. Yine, kredi notunuzun değerlendirilmesi amacıyla kapsamı dışında olmamak üzere kredi kayıt büroları ile bankalar ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü kişilerle de görüşmeler yapacağız. Şirketimizin veya varlıklarının üçüncü kişilere satışı gündeme gelirse kişisel bilgileriniz muhtemel alıcı veya alıcılara açıklanabilecektir. Zira, kişisel bilgileriniz devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.
Dolandırıcılığı veya suç teşkil eden eylemleri önlemek gibi yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya kredi riskini azaltmak gibi Şirketimizin haklarının ve/veya varlıklarının korunması için kişisel bilgilerinizi idari makamlara veya konu ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara açıklamak zorunda kalabiliriz. Bilgi ve belge talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritelerine kişisel bilgileriniz açıklanmak zorundadır.

4. ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında elde edilen her türlü kişisel veri Şirketimizin güvencesi altında özenle korunmaktadır. Kişisel verilerinizin ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek amacıyla tarafınızca da gerekli özenin gösterilmesi zorunludur. Bu kapsamda internet sitemize erişim sağlayabilmeniz için verilen şifrenin gizli tutulması gerekmektedir. Şifrenin paylaşılması, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerce öğrenilmesi anlamı taşıyacaktır. Böyle bir durumda hukuken sorumluğunuzu doğuracak gelişmeler yaşanabilir. Şifrenizin 3.kişiler tarafından öğrenilmesi halinde Şirketimize bilgi verilmesi ve şifrenin değiştirilmesi son derece önemlidir.
Şirketimizin ürün ve hizmetleri için gerçekleştirilecek online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmektedir. Bu bilgiler yukarıda belirtildiği gibi hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Şirketimiz online olarak gerçekleştirilen işlemlerde kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini saklamamaktadır.
İnternet üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği bakımından önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen halen işlemlerin tamamen güvenli olduğundan söz edebilmek mümkün değildir. Bu nedenle, Şirketimizin her türlü özeni göstermesine rağmen, irademiz dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçebileceğini belirtmek zorundayız. Kişisel verileriniz Türkiye içinde toplanıp saklanacaktır. Prensip olarak verilerin yurtdışında bulunan alanlara aktarılması söz konusu değildir. Bununla birlikte, Şirketimiz gerekli görmesi halinde ve her türlü güvenlik tedbirini alarak verileri yurtdışına aktarıp bu alanlarda saklayabilir. Şirketimiz her durumda kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuat doğrultusunda korumak için her türlü tedbiri almaktadır.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANILABİLMESİ BAKIMINDAN HAKLARINIZ

5.1 Şirketimiz tarafından tutulan kişisel bilgilerinize erişim sağlama, kayıtların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız vardır. Şifre kullanarak hesabınıza giriş yapabilir ve kişisel bilgilerinizi inceleyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizde değişiklik olması halinde bunları değiştirmek elinizdedir. Talebiniz halinde hesabınız gecikmeksizin kapatılacaktır. Kanunda öngörülmüş olan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından kişisel verileriniz muhafaza edilmeye devem edilecektir.
5.2 Kişisel bilgilerinizin Şirketimiz tarafından pazarlama amaçlı olarak kullanılabileceği açıklanmıştır. Ancak, kişisel bilgilerinizin pazarlama amaçlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasını engelleyebilirsiniz. Şirketimizin bilgi@eminekir.com adresine e-posta göndererek veya 0216 419 1999 nolu telefonu arayarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek bu hakkınızı kullanabilirsiniz.
5.3. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla FARMASİ Şirketi’ne başvurarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ BAKIMINDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

FARMASİ şirketinin kişisel bilgileri sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanabileceği açıklanmıştır. Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından yetki verilmesi halinde ilgili kişiler açısından da yükümlükler bulunmaktadır.

• Farmasi şirketi tarafından talep edilmesi halinde tarafınızda bulunan kişisel bilgilerin korunmasına yönelik uyguladığınız yöntemlerin denetlenmesine müsaade etmek,
• Kişisel bilgilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik olarak aldığınız önlemlere ilişkin olarak Farmasi şirketinin sorularına gecikmeksizin ve doğru cevaplar vermek,
• Kişisel bilgilerin işlenmesinde belirlenmiş olan amaçların kapsamı dışına çıkmamak,
• Girişimcilik sıfatınızın sona ermesi halinde tarafınızda bulunan kişisel bilgileri iade etmek ve kaydetmiş olduğunuz verileri silmek,

Kişisel Bilgileri burada açıklanan kurallara aykırı biçimde kullanmanız halinde, Farmasi üyelik kaydınızı feshetme hakkına sahiptir. Bu aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan da münferiden sorumlu olursunuz.

7. ÇEREZLER (WEB DOSYALARININ HATIRLATMA KUTUSU)

İnternet sitemizin kullanıcılarını birbirinden ayırt edebilmek için kullanıcıların bilgisayarlarına küçük dosyalar yerleştirebiliriz. Bu durum, bilgi akışının analiz edilmesi, reklam etkinliğinin ölçülmesi, güvenliğin desteklenmesi gibi çok önemli amaçlara hizmet eder. Bu şekilde internet sitemiz ziyaret edildiğinde önemli veriler elde ederiz. Bu da internet sitemizin geliştirilmesine olanak sağlar.
İnternet sitesine giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna basıldığında, sonraki girişlerde kullanıcı adı hatırlanacaktır. Bu uygulama ile kullanıcıların kimliğinden ziyade sisteme nasıl ulaştığı, kullanıcının yeri gibi genel nitelikte bilgiler toplanmaktadır.
Şirketimizin sunduğu birtakım hizmetler sadece çerez kullanarak erişilebilir. Bazı çerezler de sistemin çalışması için gereklidir. Eğer kayıtlı bir kullanıcı bu çerezleri engellemeyi tercih ederse, kullanıcı sistemin tüm içeriğine erişim sağlayamayabilir. Farklı şekillerde uygulamaları bulunmakta olup, Şirketimiz tarafından kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri, özellikle hangi sayfaların daha popüler olduğunu takip etmek için kullanılabilir.
İşlevsel Çerezler, bazı kullanıcı tercihlerini hatırlanmasına olanak sağlar.
Davranış Hedefli Reklam Çerezleri, kullanıcılar ve ilgi alanlarının tespiti bakımından kullanılmaktadır.
FARMASİ, belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak gayesi ile üçüncü tarafların çerezlerini de kullanabilir. Bu yolla, pazar araştırması, gelir takibi yapılabileceği internet sitesinin performansını artırmaya yönelik veriler elde edilir.

Çerezlerin nasıl engellenebileceğine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.-
Şirketlerin çerezleri nasıl kullandığına dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Google Analytics, Şirketimizin kullandığı uygulamalardan biridir. Google Analytics’in tarayıcınızda kullanılmasını istemiyorsanız, Google Analytics tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz Google Analytics uygulaması ile internet sitemizi ziyaret edenlerin internet sitesi ve uygulamalarımızla nasıl etkileşim kurduğuna dair veriler elde ederiz. Örneğin ziyaret ettiğiniz sayfanın web adresi ve IP adresi bilgileri elde edilir. Google teknolojisinin veriyi nasıl topladığı ve işlediği ayrıntılı olarak bakılabilir. https://www.google.com/policies/privacy/partners
Google Analytics ve Google gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

8. YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İleride Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda değişiklik yaparsak bu değişiklikleri web sitemizde yayınlanacağız. Üye ve girişimcilerimiz web sitemizi takip etmek ve değişikliklerden haberdar olmak zorundadır. Ayrıca gerekli görülürse bu değişiklikler e-posta yoluyla da bildirilebilir. Değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yayınlanmış olan bir değişiklikten sonra internet sitemizin kullanılması veya bir sipariş verilmesi, söz konusu değişikliklerin ziyaretçimiz veya sipariş veren tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

9. İLETİŞİM VE ŞİKAYETLER

Gizlilik ve Güvenlik Politikamıza ilişkin her türlü soru, yorum ve taleplerinizi müşteri hizmetlerimize veya bu konuya özel e-posta adresimize iletebilirsiniz: kayit@eminekir.com
Burada açıklanan kurallara uygun davranılmadığını düşünüyorsanız ya da “Haklarınız” maddesi kapsamında bilgi almak istiyorsanız bilgi@eminekir.com adresine eposta gönderebilir veya (0 216 419 1999) numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz. Şikayetiniz hakkında gerekli inceleme gecikmeksizin yapılacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?
(1) İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikayet Nasıl Yapılır?
(1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.
(2) Öncelikle yukarıda açıklanan çerçevede veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Farmasi Üyelik Kayıt Formu


[]
1 Step 1
ADIM - SOYADIMadınızı ve soyadınızı giriniz
TELEFON NUMARAMtelefon giriniz
YAŞADIĞIM ŞEHİRyour full name

formu doğru bilgiler ile doldurmanız gerekmektedir.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Farmasi Üyelik Kayıt Formu


[]
1 Step 1
ADIM - SOYADIMadınızı ve soyadınızı giriniz
TELEFON NUMARAMtelefon giriniz
YAŞADIĞIM ŞEHİRyour full name

formu doğru bilgiler ile doldurmanız gerekmektedir.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right